Tarieven

Salaris4you werkt met een standaard bedrag van € 12,50 per verloning per werknemer (excl. BTW). 

Bij de standaard prijzen wordt uitgegaan van 12/13 periodieke salarisverwerkingen per jaar. Hiervoor worden alle aan de salarisadministratie gerelateerde standaard werkzaamheden verricht.
Te weten:

1. Periodieke salarisverwerking:

 • Het invoeren van de mutaties;
 • Het berekenen van de netto salarissen;
 • Het controleren van de salarisberekeningen.
 • Werkkostenregeling.

2. Aangifte:

 • Het versturen van de digitale aangiften loonheffingen aan de belastingdienst;
 • Gegevens aanlevering aan pensioenfonds;
 • Aangifte pensioenfonds / tijdspaarfonds.

3. Toezenden van de salarisproduktie, output digitaal in .pdf:

 • Salarisstroken;
 • Betaaloverzicht netto salarissen;
 • Een loon journaalpost (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks);
 • Overzicht ten behoeve van de betaling van de aangifte loonheffing.

4. Bij indiensttreding:

 • Proforma salarisberekening met de daarbij behorende loonkosten.

5. Per jaar:

 • Jaaropgave ten behoeve van de werknemers;
 • Overzicht WKR;
 • Verzamelloonstaat voor de administratie van de werkgever.

 

Extra werkzaamheden:

Voor aanvullende of incidentele werkzaamheden wordt vooraf altijd een prijsafspraak met u gemaakt. Hierbij geldt een vast uurtarief van € 50,-- exclusief BTW. Wilt u meer informatie of andere mogelijkheden bespreken, neem dan gerust contact op.

 

Ook kan Salaris4you u ondersteunen bij andere zaken die gerelateerd zijn aan salarisadministratie, salaris advies of P&O advies.

U kunt hierbij denken aan:

 • Opstellen van arbeidscontracten en bewaking van tijdelijke contracten;
 • Bijhouden vakantiedagen;
 • Opstellen personele begroting;
 • Melding bij de Arbo-dienst van uw keuze;
 • Vraagbaak voor uw medewerkers;
 • Ondersteuning bij ziekteverzuimprocedures en reïntegratie;
 • Ondersteuning bij ontslagprocedures, beëindiging contracten;
 • Bewaking CAO- en wetswijzigingen.

 

Salaris4you kan u ook ondersteunen op het gebied van:

 • Pensioenen;
 • Rechtspositie;
 • Invulling van uw salarisadministratie;
 • Arbeidsvoorwaarden, beloningsadvies.